Pokaż treść!P. Chmielowski: Historia literatury polskiej. Warszawa 1900, t. 5, s. 133–136.

Pokaż treść!W. Marrené-Morzkowska: Symbolista sprzed pięćdziesięciu laty.

„Wędrowiec” 1900, t. 1, nr 15, s. 285; nr 16, s. 307-308; nr 17, s. 333; nr 19, s. 365.


 

Początek strony