Pokaż treść!Chimera” 1902, t. 6, z. 17, s. 1-3.

Le musicien inutile”(„Niepotrzebny muzyk”). Akwaforta oryginalna, odtworzona w światłodruku u B. Wierzbickiego i S-ki. Powstała w 1867.

Praca wystawiona na Salonie paryskim na Polach Elizejskich w maju 1868 roku. To największa rycina Norwida, którą odbito tylko w jednym egzemplarzu z powodu uszkodzenia blachy akwafortowej. Jedyną odbitkę, wystawioną w Paryżu, autor podarował Władysławowi Czartoryskiemu w dowód wdzięczności za wsparcie finansowe. Wspomniany unikatowy egzemplarz akwaforty do dziś znajduje się w zbiorach książąt Czartoryskich w Krakowie. Obraz przedstawia niewybredną zabawę w karczmie. Biesiadnicy doskonale obywają się bez subtelnego akompaniamentu skrzypka i poddają własnej rubasznej muzyce. Istnieją domniemania, że „niepotrzebny skrzypek” jest kryptoportretem samego Norwida.


 

Początek strony