Pokaż treść!Klary Nagnioszewskiej samobójstwo. Tragedia przez C.K.N. Humoreska rysunkowa powstała w 1877 w paryskiej pracowni Pantaleona Szyndlera. Tekst i podobiznę autografu ogłosił W. Gomulicki.

„Wędrowiec” 1904, nr 1, s. 14–15; nr 2, s. 34–35.

Humoreska, nazwana żartobliwie przez autora tragedią, przypomina współczesny komiks. Inspiracji do napisania utworu dostarczyły Norwidowi obserwacje poczynione podczas pobytu w „jednym szanownym domu polskim na wsi”. Zdaniem J.W. Gomulickiego, był to dwór Józefa Łubieńskiego w Pudliszkach pod Poznaniem. Mieszkanka dworu, która posłużyła za prototyp Klary Nagnioszewskiej, przejawiała skłonność do skrajnych emocji. Wedle wspomnień Norwida, „ilekroć jej czego odmówiono, natychmiast zamykała się w ustronnym ciemnym pokoiku i chciała się zabić”. Rysunki piórkiem (tusz i atrament) na czterech planszach ofiarował Norwid w 1877 roku Pantaleonowi Szyndlerowi, który powierzył rzecz Wiktorowi Gomulickiemu. Obecnie Norwidowa humoreska jest własnością Muzeum Narodowego w Warszawie.


Pokaż treść!Boga-Rodzica. Pieśń ze stanowiska historyczno-literackiego odczytana przez Cypriana Norwida. Datowana: w Paryżu 1873. Z autografu w spuściźnie poety ogłosił Z. Przesmycki.

„Chimera” 1904, t. 7, z. 19, s. 1–22 , z. 20/21, z. 193–216.

W latach 1861–1871 nastąpiło ożywienie zainteresowań Bogurodzicą. Norwid, który darzył hymn polskiego rycerstwa należną estymą, włączył się w nurt badań nad najstarszym zabytkiem poezji narodowej. Rozprawa napisana przez Norwida w 1873 roku miała wykładać „dogmata i interesa moralne Rycerstwa Polskiego”. Studium, o charakterze filologicznym i zacięciu pedagogicznym, zostało przekazane Bronisławowi Zaleskiemu jako sekretarzowi Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu, ale nie doczekało się publikacji za życia autora.


Pokaż treść!Czułość.

„Chimera” 1904, t. 7, z. 19, s. 150.

Wiersz zbudowany wokół charakterystycznej opozycji, która wyznacza dynamikę twórczości Norwida. Osią utworu jest dialektyczne przeciwstawienie martwych, kostycznych formuł żywym uczuciom, wartościom, światom.

 

 

Początek strony