Pokaż treść!„Tygodnik Ilustrowany” 1904, nr 20, s. 387.

Zygmunt Krasiński w Rzymie”. Rysunek piórkiem, podkolorowany. Powstał w 1856. Ze zbiorów Muzeum Branickich w Suchej ogłosił A. Łada-Cybulski.

Norwid wykonał pięć znanych do dzisiaj wizerunków Krasińskiego. Zaprezentowana praca została opatrzona podpisem: „rysował z natury wspomnień Norwid/ (1848–47 w Rzymie)”. Jest to informacja niedokładna, ponieważ Norwid poznał Krasińskiego w styczniu 1848 roku.

Zygmunt Krasiński”. Akwarela. Powstała w latach 1847–1848. Ze zbiorów medyckich we Lwowie ogłosił A. Łada-Cybulski.

Popiersie Krasińskiego namalowane en face.


Pokaż treść! „Tygodnik Ilustrowany" 1904, nr 34, s. 653.


Medalion – popiersie Zygmunta Krasińskiego. Wykonany w brązie, okrągły (średnica 16,5 cm), ciemno patynowany. Sygnatura: „C. Norwid sculps. 1860″. Ze zbiorów Muzeum Mickiewiczowskiego przy Bibliotece Polskiej w Paryżu ogłosił Wł. Strzembosz.

Medalion został wykonany w niewielu egzemplarzach z uwagi na wysokie koszty brązu. Jest czwartym portretem Krasińskiego sporządzonym przez Norwida. Odlanie podobizny poety zostało zrealizowane w pracowni brązowniczej Barbedienne et Colas w Paryżu. Walory artystyczne dzieła, a także znikome nakłady wydawnicze portretu pozwalają zaliczyć pracę Norwida do „białych kruków" polskiego medalierstwa. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci Krasińskiego, w roku 1909, wykonano żelazne odlewy Norwidowego medalionu. Po raz pierwszy o dziele Norwida pisał Władysław Strzembosz, zamieściwszy jego reprodukcję w „Tygodniku Ilustrowanym" z 1904 roku.

 

 

 

 

Początek strony