Pokaż treść! „Tygodnik Ilustrowany” 1907, nr 27, s. 549.

Anioł śmierci” („Szatan”, „Upadły anioł”). Rysunek piórkiem w sepii. Powstał w 1851. Własność Muzeum Narodowego w Poznaniu.


 

Początek strony