Pokaż treść!Brzozowski: Testament C. Norwida.

„Świt” 1907, nr 18, s. 12-14; nr 19, s. 9-10.


Pokaż treść!Z sali odczytowej. Odczyt p. Cezarego Jellenty o Cyprianie Norwidzie. [Dot. odczytów wygłoszonych przez C. Jellentę w październiku 1907 r. w salach Bazaru w Poznaniu].

„Dziennik Poznański” 1907, nr 242.


Pokaż treść! Pierwszy odczyt Cezarego Jellenty o Norwidzie. [Dot. pierwszego z trzech odczytów wygłoszonych przez C. Jellentę w październiku 1907 roku w salach poznańskiego Bazaru].

„Praca” 1907, nr 42, s. 1333.

 

 


Pokaż treść!Cezary Jellenta. [Dot. drugiego z trzech odczytów wygłoszonych przez C. Jellentę w październiku 1907 roku w salach poznańskiego Bazaru].

„Praca” 1907, nr 43, s. 1366–1367.

 


Pokaż treść!M. Seyda: Jellenta o Norwidzie.

„Kurier Poznański” 1907, nr 237, s. 2; nr 241, s. 2.

 


Pokaż treść!Z. Przesmycki: Varia: Wspaniały tom. Norwid po niemiecku.

W: Kronika. „Chimera” 1907, t. 10, z. 30, s. 593–594.


Pokaż treść!R. Zrębowicz: Cyprian Norwid.

„Nasz Kraj” 1907, z. 20, s. 761-763.


 

Początek strony