Pokaż treść!„Świat” 1908, nr 7, s. 7.

Modlitwa dziecka” („Mała modląca się”, „Parabola o świecy pod korcem”). Rycina (akwaforta, ruleta i sucha igła). Powstała w 1855.

Ilustracja ewangelicznej przypowieści o świetle (Łk 11, 33). W 1855 roku została przesłana przez Norwida Adamowi Potockiemu. Na jednej płycie autor zestawił dwie kompozycje. Górna przedstawia dziecko klęczące przed drewnianym korcem, na którym widnieje kartka i lichtarz z płonącą świecą. Kompozycja dolna wyobraża popiersia ośmiorga dzieci, nad którymi unosi się motyl. Obraz opatrzono napisem: „On n’allume point une chandelle pour la mettre sous un boisseau” („Nie zapala się świecy, żeby ją schować pod korcem”). Rycinę odbito w kilku zaledwie egzemplarzach. W 1858 roku Norwid ofiarował blachę paryskiemu wydawcy, Janowi Kazimierzowi Wilczyńskiemu, który jednakże nie podjął się wykonania odbitek i przekazał pracę kolekcjonerowi, baronowi Edwardowi Rastawieckiemu, który również zaniechał publikacji ryciny.


 

Początek strony