Pokaż treść!„Tygodnik Ilustrowany” 1909, nr 33, s. 662.

Kordecki na wałach Częstochowy”(„Na murach Jasnej Góry w 1655 r.”). Ilustracja drzeworytowa. Powstała w 1851.

Ilustracja do książki Eustachego Iwanowskiego (pseudonim Eustachy Helleniusz) Matka Boska na Jasnej Górze Częstochowskiej, Królowa Korony Polskiej. Pamiątka z pielgrzymki odbytej w R.P. 1848 (Paryż 1852). Rysunek został skopiowany w drzeworycie przez Jeana L.J.C. Lacoste’a. Norwid, zadowolony z efektów, pochwalił pracę francuskiego artysty.


Pokaż treść!„Świat” 1909, nr 4, s. 4.

Matka z dzieckiem”. Rysunek piórkiem. Datowany 1847. Ze zbiorów J. Olszewskiego.


Pokaż treść! „Świat” 1909, nr 49, s. 11.

Polska” („Penelopa prująca całun Laertesa”). Rysunek piórkowy tuszem (sepia). Sygnatura: „Norwid 1860”.


 

Początek strony