Pokaż treść!„Świat” 1910, nr 2.

Joachim Lelewel”. Rysunek piórkowy tuszem. Powstał w 1846. Ze zbiorów A. Sternschussa w Krakowie, s. 6.

Portret narysowany w Brukseli, w mieszkaniu generała Skrzyneckiego, w sztambuchu jednej z jego córek. Album trafił do zbiorów dra Adolfa Sternschussa. Obecnie własność Muzeum Narodowego w Krakowie.

Metternich i Szela(„Metternich odznaczający Jakuba Szelę”). Rysunek piórkowy tuszem. Powstał najpewniej w 1846. Ze zbiorów A. Sternschussa w Krakowie, s. 7.

Kobieta nad brzegiem morza”. Rysunek piórkowy tuszem. Powstał w 1846, s. 6.

Umyślny” („Szkic posłańca z biczem”). Niedatowany, s. 7.

Jeździec na koniu”. Niedatowany, s. 7.


 

 

 

Początek strony