Pokaż treść!P. Bańkowski: Norwidowe poglądy na sztukę.

„Przegląd Narodowy” 1910, R. 3, t. 5, nr 2, s. 194-215.


Pokaż treść!St. Brzozowski: Polskie Oberamergau w: Legenda Młodej Polski. Lwów 1909, s. 178-195.

Pokaż treść!S. Tarnowski: Adam Krechowiecki. „O Cyprianie Norwidzie”.

„Przegląd Polski” 1910, t. 4, s. 331-333.


Pokaż treść!R. Zrębowicz: O stylu Cypriana Norwida.

„Krytyka” 1910, R. 11, t. 2, z. 3, s. 183-195.


Pokaż treść! R. Zrębowicz: Przedmowa w: C. Norwid: Czarne i Białe Kwiaty. Zebrał i przedmową opatrzył Roman Zrębowicz. Lwów 1910, s. V-XXXV.

 

Początek strony