Pokaż treść!K. Bereżyński: Filozofia C. Norwida.

„Sfinks” 1911, nr 38, s. 161-186; nr 41/42, s . 167-197.


Pokaż treść!St. Cywiński: Romantyzm a Mesjanizm.

„Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie” 1911–1914, t. 5, s. 238-315.


Pokaż treść!A. Nowaczyński: Parerga do „Cyganerii warszawskiej”.

„Świat” 1911, nr 45, s. 5-7.


Pokaż treść!A. Potocki: Polska literatura współczesna. Cz. 1. Kult zbiorowości 1860–1890.Cz. 2. Kult jednostki 1890–1910. Warszawa 1911–1912.


 

Początek strony