Pokaż treść!„Świat” 1912, nr 11, s. 7-10 .

Rysunki ze sztambucha Zofii Skrzyneckiej. Powstały w latach 1846–1847.


Pokaż treść!„Kronika Powszechna” 1912, nr 31, s. 74-75.

Mazur” („Chłop mazowiecki”). Akwarela. Według ustaleń Miriama, u dołu podpis: „Cyprian Norwid w Paryżu 1857”. Ze zbiorów L. Kucharskiej ogłosił St. Lam w artykule Nieznane akwarele Norwida.

Zgodnie z opisem Z. Przesmyckiego, obraz przedstawia „Chłopa w sukmanie i baranicy na głowie, z batem w prawej ręce, twarzą do widza, na tle lekko zaznaczonego widoku wiejskiego”. Jest zapisem wspomnień Norwida z rodzimego Mazowsza.

Chata rybacka”. Akwarela. Według St. Lama, powstała w latach 60. XIX w. Ze zbiorów L. Kucharskiej.


 

Początek strony