Pokaż treść!Piast i jego rewolucja (Do J.I. Kraszewskiego). Powstał w 1860. Z papierów po J.I. Kraszewskim ogłosił K. Bartoszewicz.

„Echo Literacko-Artystyczne” 1913, R. 2, z. 5, s. 561–563.

Szkic o charakterze etnograficznym i filozoficznym, w którym wyraża się Norwidowe zainteresowanie początkami Polski, jak też skłonność poety do błyskotliwych ujęć syntetycznych.


 

Początek strony