Adam Krechowiecki (1850–1919)Pisarz, dramaturg, krytyk literacki i teatralny, publicysta, wieloletni redaktor „Gazety Lwowskiej” i prezes Towarzystwa Dziennikarzy Polskich we Lwowie. Czynny uczestnik i animator życia społecznego i kulturalnego Galicji, zaprzyjaźniony z Sienkiewiczem. Wychował się w majątku ziemskim na Wołyniu. Ojciec Krechowieckiego, Jan, utrzymywał stosunki z kresowymi poetami romantycznymi: Michałem Grabowskim, Sewerynem Goszczyńskim i Henrykiem Rzewuskim. W posiadłości Jana – Leszczynówce – Goszczyński napisał Zamek Kaniowski.

Atmosfera domu rodzinnego wpłynęła na romantyczny charakter wczesnych utworów Adama Krechowieckiego. Wartości narodowe głosił później na kartach powieści historycznych. Zainspirowany przez Miriama, zajął się gromadzeniem i wydawaniem pism Norwida. W odwołaniu do przyjaźni literackich ojca, nawiązał kontakt z rodziną zmarłego Józefa Bohdana Zaleskiego, przedstawiciela „szkoły ukraińskiej” polskiego romantyzmu, który towarzyszył Norwidowi na emigracji w Paryżu. Korzystając z odpisów nadesłanych przez Dionizego Zaleskiego i Michalinę z Dziekońskich Zaleską, a także z opowieści Anny Norwidowej, bratowej poety, wreszcie zaś z dokumentów udostępnionych przez dra Józefa Kallenbacha, Krechowiecki napisał pierwszą monografię życia i twórczości Cypriana Norwida. Książka zawierała liczne utwory opublikowane z rękopisów, w tym słynny wiersz Do Józefa Bohdana Zaleskiego, powstały w Rzymie w 1847 roku. We wstępie pionierskiej rozprawy, która ukazała się we Lwowie w roku 1909, autor wyraził podziękowania dla Miriama i Romana Zrębowicza jako wydawców niedrukowanej lub rozproszonej w czasopismach spuścizny poety. Fragmenty monografii zostały ogłoszone w roku 1908 na łamach „Biblioteki Warszawskiej” i „Gazety Lwowskiej”.

Adam Krechowiecki
Adamowi Krechowieckiemu. [Księga zbiorowa]. Lwów 1908.

 

Początek strony