„Le musicien inutile”. Akwaforta Cypriana Kamila Norwida. Powstała w 1867.
Pierwsza reprodukcja, odtworzona w światłodruku u B. Wierzbickiego i S-ki, w: „Chimera” 1902, t. 6, z. 17.

Reprodukcja akwaforty została życzliwie udostępniona przez Bibliotekę Kórnicką.

Skrzypek niepotrzebny („Le musicien inutile”) nastrajający swoje skrzypki w karczmie – ale cała ta karczma już najżarliwiej tańczy bez muzyki, wywróciwszy świece – ta akwaforta znacznych wymiarów i siedmiu figur całych zaginęła w blasze uszkodzeniem: tak, że widziano ją tylko na Ekspozycji Paryskiej (patrz „Katalog urzędowy” z roku 1868), tudzież jeden jej podobno jedyny egzemplarz znajduje się w zbiorze Władysława Czartoryskiego.

Z Autobiografii Cypriana Kamila Norwida. „Wiadomości Numizmatyczno–Archeologiczne” 1897, t. 3, nr 4.

 

Początek strony